پیشکسوت کشتی ایران نتوانست مسابقه پسرش را ببیند

پیشکسوت کشتی ایران نتوانست مسابقه پسرش را ببیند فرزند فردین معصومی در شرایطی فینالیست مسابقات کشتی آزاد انتخابی نوجوانان کشورمان شد که پدرش به خاطر استرس نتوانست کشتی‌هایش را از نزدیک تماشا کند. خبر ورزشی

پیشکسوت کشتی ایران نتوانست مسابقه پسرش را ببیند

فرزند فردین معصومی در شرایطی فینالیست مسابقات کشتی آزاد انتخابی نوجوانان کشورمان شد که پدرش به خاطر استرس نتوانست کشتی‌هایش را از نزدیک تماشا کند.

پیشکسوت کشتی ایران نتوانست مسابقه پسرش را ببیند

خبر ورزشی