پیشنهاد جذاب تیم دیوید بکام به لژیونر ایرانی/ تشکیل زوج ایرانی – آرژانتینی؟

پیشنهاد جذاب تیم دیوید بکام به لژیونر ایرانی/ تشکیل زوج ایرانی – آرژانتینی؟ رضا قوچان‌نژاد، مهاجم سابق تیم ملی کشورمان مورد توجه تیم دیوید بکام قرار گرفته است. خبر ورزشی

پیشنهاد جذاب تیم دیوید بکام به لژیونر ایرانی/ تشکیل زوج ایرانی – آرژانتینی؟

رضا قوچان‌نژاد، مهاجم سابق تیم ملی کشورمان مورد توجه تیم دیوید بکام قرار گرفته است.

پیشنهاد جذاب تیم دیوید بکام به لژیونر ایرانی/ تشکیل زوج ایرانی - آرژانتینی؟

خبر ورزشی