پیشنهاد تمدید به مربی آبی‌ها می‌رسد/ پایان استرس

پیشنهاد تمدید به مربی آبی‌ها می‌رسد/ پایان استرس در حالی که شایعه شده آنتونیو کونته به خاطر کمبود بودجه باشگاه اینترمیلان قراردادش را تمدید نخواهد کرد، این باشگاه حاضر نیست مربی موفقش را از دست بدهد. خبر ورزشی

پیشنهاد تمدید به مربی آبی‌ها می‌رسد/ پایان استرس

در حالی که شایعه شده آنتونیو کونته به خاطر کمبود بودجه باشگاه اینترمیلان قراردادش را تمدید نخواهد کرد، این باشگاه حاضر نیست مربی موفقش را از دست بدهد.

پیشنهاد تمدید به مربی آبی‌ها می‌رسد/ پایان استرس

خبر ورزشی