پرسپولیس: تحت هیچ شرایطی با بازی نابرابر به مصاف استقلال نمی‌رویم

پرسپولیس: تحت هیچ شرایطی با بازی نابرابر به مصاف استقلال نمی‌رویم یکی از مدیران پرسپولیس گفت: روی حرف‌مان هستیم و تحت هیچ شرایطی با بازی‌های نابرابر به مصاف استقلال نمی‌رویم. خبر ورزشی

پرسپولیس: تحت هیچ شرایطی با بازی نابرابر به مصاف استقلال نمی‌رویم

یکی از مدیران پرسپولیس گفت: روی حرف‌مان هستیم و تحت هیچ شرایطی با بازی‌های نابرابر به مصاف استقلال نمی‌رویم.

پرسپولیس: تحت هیچ شرایطی با بازی نابرابر به مصاف استقلال نمی‌رویم

خبر ورزشی