ویرایش اطلاعات متقاضیان شانزدهمین دوره اعطای مدرک به حافظان

ویرایش اطلاعات متقاضیان شانزدهمین دوره اعطای مدرک به حافظان ویرایش اطلاعات افراد ثبت نامی در شانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم از امروز ۱۶ فروردین ماه لغایت بیستم امکان پذیر است. به گزارش خبرنگار مهر، روند ویرایش اطلاعات افراد ثبت نامی در شانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به […]

ویرایش اطلاعات متقاضیان شانزدهمین دوره اعطای مدرک به حافظان

ویرایش اطلاعات متقاضیان شانزدهمین دوره اعطای مدرک به حافظان

ویرایش اطلاعات افراد ثبت نامی در شانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم از امروز ۱۶ فروردین ماه لغایت بیستم امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار مهر، روند ویرایش اطلاعات افراد ثبت نامی در شانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم از امروز شانزدهم فروردین ماه به مدت سه روز انجام می‌شود.

متقاضیانی که در شانزدهمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم ثبت نام کرده‌اند از امروز ۱۶ فروردین ماه تا ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ می‌توانند نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

ثبت نام این آزمون در بازه زمانی هفتم لغایت یازدهم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ قرار داشت و شرکت کنندگان از امروز ۱۶ فروردین ماه می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی www.telavat.ir اطلاعات خود را ویرایش کنند.

مهر