ویدیو| گل چهارم الدحیل به استقلال (هت تریک اولانگا)

اولانگا برای بار چهارم دروازه استقلال را برای الدحیل در دقیقه ۸۵ باز کرد. دریافت ۶ MB خبر ورزشی

اولانگا برای بار چهارم دروازه استقلال را برای الدحیل در دقیقه ۸۵ باز کرد.

ویدیو| گل چهارم الدحیل به استقلال (هت تریک اولانگا)

دریافت ۶ MB خبر ورزشی