ویدیو| گل چهارم الدحیل به استقلال (هت‌تریک اولونگا)

مایکل اولونگا برای بار چهارم دروازه استقلال را برای الدحیل در دقیقه ۸۵ باز کرد. دریافت ۶ MB خبر ورزشی

مایکل اولونگا برای بار چهارم دروازه استقلال را برای الدحیل در دقیقه ۸۵ باز کرد.

ویدیو| گل چهارم الدحیل به استقلال (هت‌تریک اولونگا)

دریافت ۶ MB خبر ورزشی