ویدیو| گل دوم الدحیل به استقلال (دبل اولونگا)

اولونگا برای بار دوم دروازه استقلال را برای الدحیل در دقیقه ۲۷ باز کرد. دریافت ۹ MB خبر ورزشی

اولونگا برای بار دوم دروازه استقلال را برای الدحیل در دقیقه ۲۷ باز کرد.

ویدیو| گل دوم الدحیل به استقلال (دبل اولونگا)

دریافت ۹ MB خبر ورزشی