ویدیو| گل اول گوا به پرسپولیس توسط ادو بدیا

ادو بدیا نخستین بار در دقیقه ۱۳ گل اول گوا به پرسپولیس را به ثمر رساند. دریافت ۴ MB خبر ورزشی

ادو بدیا نخستین بار در دقیقه ۱۳ گل اول گوا به پرسپولیس را به ثمر رساند.

ویدیو| گل اول گوا به پرسپولیس توسط ادو بدیا

دریافت ۴ MB خبر ورزشی