ویدیو| گل اول پرسپولیس به گوآ (پنالتی ترابی)

مهدی ترابی از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۱۸ دروازه گوآ را باز کرد. دریافت ۶ MB خبر ورزشی

مهدی ترابی از روی نقطه پنالتی در دقیقه ۱۸ دروازه گوآ را باز کرد.

ویدیو| گل اول پرسپولیس به گوآ (پنالتی ترابی)

دریافت ۶ MB خبر ورزشی