ویدیو| گرم کردن بازیکنان نساجی پیش از بازی با پرسپولیس

لحظاتی از گرم کردن بازیکنان نساجی پیش از آغاز دیدار با پرسپولیس را ببینید. دریافت ۷ MB خبر ورزشی

لحظاتی از گرم کردن بازیکنان نساجی پیش از آغاز دیدار با پرسپولیس را ببینید.

ویدیو| گرم کردن بازیکنان نساجی پیش از بازی با پرسپولیس

دریافت ۷ MB خبر ورزشی