ویدیو| پنالتی از دست رفته کنعانی زادگان مقابل گوآ

محمدحسین کنعانی زادگان در دقیقه ۴۱ دومین پنالتی پرسپولیس مقابل گوآ را از دست داد. دریافت ۱۶ MB خبر ورزشی

محمدحسین کنعانی زادگان در دقیقه ۴۱ دومین پنالتی پرسپولیس مقابل گوآ را از دست داد.

ویدیو| پنالتی از دست رفته کنعانی زادگان مقابل گوآ

دریافت ۱۶ MB خبر ورزشی