ویدیو| پنالتی از دست رفته کنعانی‌زادگان مقابل گوا

محمدحسین کنعانی‌زادگان در دقیقه ۴۱ دومین پنالتی پرسپولیس مقابل گوآ را از دست داد. دریافت ۱۶ MB خبر ورزشی

محمدحسین کنعانی‌زادگان در دقیقه ۴۱ دومین پنالتی پرسپولیس مقابل گوآ را از دست داد.

ویدیو| پنالتی از دست رفته کنعانی‌زادگان مقابل گوا

دریافت ۱۶ MB خبر ورزشی