ویدیو| ملی پوش بدمینتون: استعدادیابی در کشور باید از مدارس شروع شود

ویدیو| ملی پوش بدمینتون: استعدادیابی در کشور باید از مدارس شروع شود امیر جباری ملی پوش بدمینتون ایران در گفتگو با خبرورزشی در خصوص شرایط بدمینتون ایران و توجه به استعداد های کشور سخن گفت. دریافت ۵۴ MB خبر ورزشی

ویدیو| ملی پوش بدمینتون: استعدادیابی در کشور باید از مدارس شروع شود

امیر جباری ملی پوش بدمینتون ایران در گفتگو با خبرورزشی در خصوص شرایط بدمینتون ایران و توجه به استعداد های کشور سخن گفت.

ویدیو| ملی پوش بدمینتون: استعدادیابی در کشور باید از مدارس شروع شود

دریافت ۵۴ MB خبر ورزشی