10:28 - 1400/01/18

ویدیو| ضیاآذری: امیر جدیدی از بازیکنان خوب تنیس است

ویدیو| ضیاآذری: امیر جدیدی از بازیکنان خوب تنیس است توضیحات فرزین ضیاآذری، دبیر فدراسیون تنیس درخصوص دعوت از امیر جدیدی به ازدوی تیم ملی تنیس را ببینید. دریافت ۲۲ MB خبر ورزشی

ویدیو| ضیاآذری: امیر جدیدی از بازیکنان خوب تنیس است

ویدیو| ضیاآذری: امیر جدیدی از بازیکنان خوب تنیس است

توضیحات فرزین ضیاآذری، دبیر فدراسیون تنیس درخصوص دعوت از امیر جدیدی به ازدوی تیم ملی تنیس را ببینید.

ویدیو| ضیاآذری: امیر جدیدی از بازیکنان خوب تنیس است

دریافت ۲۲ MB خبر ورزشی

مطالب مرتبط