وضعیت امروز ‎بورس چیزی جز بازی با اعتماد مردم نیست

رئیس کمیسیون انرژی مجلس در توئیتی تاکید کرد که دولت باید در این شرایط با اقدامات فوری ازبازار سرمایه کشورحمایت کند.

به گزارش اندیشه معاصر؛ فریدون عباسی دوانی ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در مجلس یازدهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

وضعیت امروز ‎بورس، چیزی جز بازی با اعتماد ملتی نیست که به حرف ‎دولت وارد این بازار شده‌اند.

دولت باید در این شرایط بحرانی بااجرای راهکارهای فوری نظیر افزایش دامنه نوسان روزانه،کاهش نرخ سود و هدایت نقدینگی به بورس ازبازار سرمایه کشورحمایت کند.

اعتماد ازدست رفته، ساده باز نخواهد گشت.