وضعیت امروز ‎بورس چیزی جز بازی با اعتماد مردم نیست

فریدون عباسی دوانی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در مجلس یازدهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: وضعیت امروز ‎ بورس ، چیزی جز بازی با اعتماد ملتی نیست که به حرف ‎دولت وارد این بازار شده‌اند. دولت باید در این شرایط بحرانی بااجرای راهکارهای فوری نظیر افزایش دامنه نوسان روزانه،کاهش […]

فریدون عباسی دوانی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در مجلس یازدهم و رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

وضعیت امروز ‎ بورس ، چیزی جز بازی با اعتماد ملتی نیست که به حرف ‎دولت وارد این بازار شده‌اند.

دولت باید در این شرایط بحرانی بااجرای راهکارهای فوری نظیر افزایش دامنه نوسان روزانه،کاهش نرخ سود و هدایت نقدینگی به بورس ازبازار سرمایه کشورحمایت کند.

اعتماد ازدست رفته، ساده باز نخواهد گشت.

افکار