۱۹:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۷

واکنش جالب متهم به نژادپرستی/ ادعای مختار تایید شود فوتبال را کنار می‌گذرام!

واکنش جالب متهم به نژادپرستی/ ادعای مختار تایید شود فوتبال را کنار می‌گذرام! بازیکن تیم فوتبال کادیس که از سوی همتایش در تیم والنسیا به انجام توهین نژادپرستانه متهم شده است از خودش دفاع و تأکید کرد به هیچ عنوان از واژه‌ای نژادپرستانه استف...

واکنش جالب متهم به نژادپرستی/ ادعای مختار تایید شود فوتبال را کنار می‌گذرام!

واکنش جالب متهم به نژادپرستی/ ادعای مختار تایید شود فوتبال را کنار می‌گذرام!

بازیکن تیم فوتبال کادیس که از سوی همتایش در تیم والنسیا به انجام توهین نژادپرستانه متهم شده است از خودش دفاع و تأکید کرد به هیچ عنوان از واژه‌ای نژادپرستانه استفاده نکرده است.

واکنش جالب متهم به نژادپرستی/ ادعای مختار تایید شود فوتبال را کنار می‌گذرام!

خبر ورزشی

مطالب مرتبط