17:15 - 1403/04/16

اجتماعی

واریز مبلغ ۷ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان

داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز مبلغ ۷ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان تحت عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.

واریز مبلغ ۷ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر،داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز مبلغ ۷ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان تحت عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.برای اطلاعات بیشتر اندیشه معاصر را دنبال کنید

واریز مبلغ ۷ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز مبلغ ۷ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان خبر داد
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز مبلغ ۷ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان تحت عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.

بازنشستگی

واریز مبلغ ۷ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نوشت: مبلغ سه میلیون تومان به صورت علی الحساب به هر یک از ۲/۶ میلیون بازنشسته صندوق‌های لشگری و کشوری و ۴/۲ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در مجموع با ۲۰ ه. م. ت اعتبار پرداخت شد.
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره واریز مبلغی تحت عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان در توئیتی نوشت:

در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت آیین نامه اجرایی متناسب سازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیات دولت رسید و مبلغ سه میلیون تومان به صورت علی الحساب به هر یک از ۲/۶ میلیون بازنشسته صندوق‌های لشگری و کشوری و ۴/۲ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی در مجموع با ۲۰ ه. م. ت اعتبار پرداخت شد.رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز مبلغ ۷ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان خبر داد
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از واریز مبلغ ۷ میلیون تومانی به حساب بازنشستگان تحت عنوان متناسب سازی حقوق بازنشستگان خبر داد.

بازنشستگان کارگری در تماس با ما اعلام کردند دلیل تامین اجتماعی که به محض تامین منابع، علی‌الحساب متناسب‌سازی به حساب مستمری بگیران واریز می‌شود، قابل قبول نیست؛ سازمان تامین اجتماعی باید برای پرداخت این مبلغ تامین اعتبار صورت دهد. سمیعی، یک بازنشسته کارگری در این مورد می‌گوید: چرا بازنشستگان تامین اجتماعی نادیده گرفته شده‌اند؟

چرا دولت مبلغ علی‌الحساب را به حساب بازنشستگان تامین اجتماعی نپرداخت؟ اگر معتقدند سازمان دولتی نیست، چرا دولت در مورد همه چیز از جمله افزایش حقوق بازنشستگان تصمیم‌ می‌گیرد؟ به گفته این بازنشسته، اگر سازمان تامین اجتماعی را غیر دولتی می‌دانید چرا دولت متولی همه چیز است و همچنین ماهانه بدهی دولت به سازمان افزایش یافته و با افرایش نرخ تورم، شاهد شکاف بیشتر حقوق بازنشستگان با هزینه سبد معیشت هستیم

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط