هم‌تیمی طارمی کرونایی شد و خط خورد

هم‌تیمی طارمی کرونایی شد و خط خورد دیوگو کاستا، بازیکن تیم پورتو کرونا گرفت و از لیست تیمش برای بازی با چلسی خط خورد. خبر ورزشی

هم‌تیمی طارمی کرونایی شد و خط خورد

دیوگو کاستا، بازیکن تیم پورتو کرونا گرفت و از لیست تیمش برای بازی با چلسی خط خورد.

هم‌تیمی طارمی کرونایی شد و خط خورد

خبر ورزشی