هر اقدامی بدون ‎راستی آزمایی کامل، عبور از ‎خط قرمز نظام است

سید محمد رضا میر تاج الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و رئیس کمسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان باید هوشیار باشند؛ چراکه هر اقدامی بدون ‎ راستی آزمایی کامل نسبت به تعهدات آمریکا ، عبور از ‎خط قرمز نظام است و مجلس شورای […]

سید محمد رضا میر تاج الدینی نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و رئیس کمسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان باید هوشیار باشند؛ چراکه هر اقدامی بدون ‎ راستی آزمایی کامل نسبت به تعهدات آمریکا ، عبور از ‎خط قرمز نظام است و مجلس شورای اسلامی به‌شدت با آن برخورد خواهد کرد.

افکار