نماینده ایران برابر حریف چینی ضربه فنی شد/ کامیابی به ملایی باخت!

نماینده ایران برابر حریف چینی ضربه فنی شد/ کامیابی به ملایی باخت! محمد محمدی بریمانلو جودوکار وزن ۷۳- کیلوگرم در رقابتهای قهرمانی آسیا در قرقیزستان در جایگاه پنجم قرار گرفت. خبر ورزشی

نماینده ایران برابر حریف چینی ضربه فنی شد/ کامیابی به ملایی باخت!

محمد محمدی بریمانلو جودوکار وزن ۷۳- کیلوگرم در رقابتهای قهرمانی آسیا در قرقیزستان در جایگاه پنجم قرار گرفت.

نماینده ایران برابر حریف چینی ضربه فنی شد/ کامیابی به ملایی باخت!

خبر ورزشی