نامه دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا به استانداران سراسر کشور

بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا ، در نامه ای به استانداران سراسر کشور با اشاره به ابلاغیه های وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا بر مهمترین محورهای مصرح در ابلاغیه های مذکور تاکید کرد. […]

بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور و دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا ، در نامه ای به استانداران سراسر کشور با اشاره به ابلاغیه های وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا بر مهمترین محورهای مصرح در ابلاغیه های مذکور تاکید کرد.

دین پرست در همین راستا افزود: از جمله این موارد اینکه ستادهای استانی درچارچوب طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها مصوب ستاد ملی، کلیه اقدامات و محدودیت ها را متناسب با وضعیت تعیین شده، عملیاتی و اجرایی نمایند. بدیهی است درصورت هرگونه تغییر، مراتب پس از تصویب درستاد ملی ابلاغ خواهد شد.

وی ادامه داد: متخلفین و ناقضین پروتکل ها و دستورالعمل های ابلاغی به منظور برخورد قانونی به مراجع ذیربط پیش بینی شده درمصوبات ستاد ملی و مراجع قضایی معرفی گردند. ضمن نظارت بر اجرای اعمال محدودیت ها، هرگونه نارسایی به فوریت مرتفع وکنترل ها قاطعانه اعمال گردد.

دبیر قرارگاه عملیاتی ستاد مقابله با کرونا اظهار داشت: تا زمان عادی شدن شرایط شهرهای قرمز و نارنجی جلسات ستاد استانی روزانه برگزار تا ضمن رصد آخرین وضعیت نسبت به اجرای قاطعانه و کامل طرح مدیریت هوشمند محدودیت ها اقدام گردد.

وی تاکید کرد: با پشتیبانی همه جانبه از نیروی انتظامی استان منع تردد از و به شهرستان های دارای ممنوعیت قرمز و نارنجی با اتخاذ تدابیر ویژه تری اعمال گردد.

معاون وزیر کشور گفت: تیم های نظارت ویژه با مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی استان و شهرستان و حضور نیروی انتظامی، هلال احمر، بازرسی اتاق اصناف و بسیج تشکیل و به صورت روزانه و مستمر بر اجرای پروتکل های بهداشتی ابلاغی و اجرای الزامات طرح محدودیت های هوشمند در سازمان های دولتی و سایر بخش های پنج گانه طرح، نظارت دقیق نموده و به فوریت با هرگونه تخلف برخورد نمایند.

وی تاکید کرد: لازم است گزارش نظارت ها روزانه توسط مسئول تیم بازرسی در جلسات استانی ارائه و تدابیر لازم اتخاذ گردد.

دین پرست خطاب به استانداران ادامه داد: در اجرای ابلاغیه های موصوف فرمانده قرارگاه عملیاتی و تصمیمات جلسه مورد اشاره قرارگاه، حداکثرظرف مدت ۲۴ ساعت، ضمن برگزاری جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا، موارد عنوان شده درگزارشات مذکورکه مرتبط با آن استان می باشد، دقیقاً مورد بررسی و مداقه قرارگرفته و با بهره گیری از تمامی ظرفیت های موجود استانی و برپایه اختیارات و مسئولیت های قانونی مصرح درطرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت ها مصوب ستاد ملی، تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق پروتکل های بهداشتی و در نتیجه کنترل هرچه سریعتر بیماری کووید-۱۹ درسطح آن استان اتخاذ گردد.

دین پرست با اشاره به ضرورت برگزاری جلسات روزانه ستادهای استانی و شهرستانی، بازرسی و نظارت دقیق براعمال کامل محدودیت های قانونی متناسب با وضعیت شیوع و بروز بیماری در هر شهر، برخورد قانونی و بلادرنگ با تمامی ناقضین و متخلفین از دستورالعمل های ابلاغی، تاکید کرد: ضرورت دارد که گزارش اقدامات انجام شده، بصورت روزانه به کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد و همچنین این قرارگاه منعکس گردد.

وی در پایان گفت: لازم به ذکراست؛ طبق مصوبه روزگذشته قرارگاه عملیاتی، مقررشده است؛ وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با تکیه بر اختیارات و مسئولیت های قانونی خود و بویژه کمیته عالی نظارت، ضمن انجام تکالیف و وظایف قانونی مربوطه، گزارشات هفتگی مربوط به آخرین تحولات مربوط به دو حوزه «وضعیت اجرای پروتکل های بهداشتی در کشور در مقابله با ویروس کرونا» و همچنین «وضعیت کووید- ۱۹» در سراسر کشور را در مقایسه با هفته قبل، به همراه مصادیق دقیق تخلفات و تعلل های بخش های مختلف در سطح کشور، به قرارگاه عملیاتی منعکس نماید که قطعاً روند اعلامی؛ بعنوان مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد ستادهای استانی مدیریت بیماری کرونا، درمهار این بیماری محسوب خواهد شد.

افکار