منافع ملی فدای اهداف انتخاباتی نشود!

علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ ،نظرآباد و طالقان در مجلس و سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در توئیتی نوشت: ‌اگر قرار بود ‎ مذاکره با آمریکا به برداشتن ‎ تحریم ها کمک کند ما تا قدم زدن عاشقانه با وزیرخارجه آنها هم جلو رفته‌ایم. تجربه نشان داده هرگاه برای مذاکره بی علاقه بودیم […]

علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ ،نظرآباد و طالقان در مجلس و سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراهای مجلس در توئیتی نوشت:

‌اگر قرار بود ‎ مذاکره با آمریکا به برداشتن ‎ تحریم ها کمک کند ما تا قدم زدن عاشقانه با وزیرخارجه آنها هم جلو رفته‌ایم.

تجربه نشان داده هرگاه برای مذاکره بی علاقه بودیم اشتیاق طرف مقابل برای ارائه امتیازهای مختلف بیشتر شده است. امیدواریم منافع ملی فدای اهداف انتخاباتی نشود!

افکار