13:16 - 1403/03/29

پریسا کربلایی حسنی نوشت:

معرفی ۸ روش مهم و کاربردی برای یادگیری، یادسپاری و یادآوری مطالب درسی و کتاب‌ ها

راهبردهای یادگیری براساس مواد آموزشی هشت نوع فرعی است. شش مورد اول این راهبردها با توجه به نوع مواد آموزشی انتخاب می‌شود و کاربرد دو نوع آخر برای انواع مواد آموزشی عمومیت دارد.

روانشناسی یادگیری

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، پریسا کربلایی حسنی در یادداشتی درباره معرفی ۸ روش مهم و کاربردی برای یادگیری، یادسپاری و یادآوری مطالب درسی و کتاب‌ها برای پایگاه خبری اندیشه معاصر نوشتند: با توجه به حجم مواد آموزشی و محتواهای کتاب های درسی و دانشگاهی، دانش آموزان و دانشجویان به دنبال راهبردهایی برای یادگیری و به خاطر سپاری هر چه بیشتر و بهتر مطالب درسی هستند. بدین منظور می‌توانند راهبردهای شناختی که برای پردازش اطلاعات مورد استفاده واقع می‌شوند را به کار گیرند که عبارتند از:

 ۸ روش مهم و کاربردی برای یادگیری، یادسپاری و یادآوری مطالب درسی

  1. تکرار یا مرور ویژه تکالیف ساده و پیچیده
  2. بسط ویژه تکالیف ساده و پیچیده
  3. سازمان دهی ویژه تکالیف ساده و پیچیده

این راهبردها در یادگیری اطلاعات جدید و راهبرد بسط به منظور برقراری ارتباط بیرونی اطلاعات جدید با دانش قبلی به صورتی که مطالب جدید جذب دانش پیشین در حافظه بلندمدت گردند مورد استفاده واقع میشوند.

بدین ،ترتیب راهبردهای یادگیری براساس مواد آموزشی هشت نوع فرعی است. شش مورد اول این راهبردها با توجه به نوع مواد آموزشی انتخاب می‌شود و کاربرد دو نوع آخر برای انواع مواد آموزشی عمومیت دارد. مواد آموزشی از این نظر دارای دو نوع ساده و پیچیده اند. مواد آموزشی ساده مانند حقایق، اسامی خاص، تاریخ وقایع مهم و غیره است و مواد آموزشی پیچیده شامل مفاهیم قوانین و اصول یا ترکیبی از هر سه نوع موضوع است.

در ادامه این روانشناس نوشت: من در ادامه یادداشتم این راهبردهای یادگیری را توضیح می دهم. امید است که این روش ها به شما در به خاطر سپاری و یادآوری اطلاعات و مطالب کمک کننده باشند.

راهبرد تکرار و تمرین پایه:

این روش برای به خاطر سپردن فهرست نام انواع اشیاء، پدیده ها و … است. منظور از تکرار و تمرین نام بردن یا به یادآوردن مواردی است که حین یادگیری به فراگیر عرضه می شود. اگر شما سعی کنید در یک نوبت همه مطالب را حفظ کنید وقت خود را همان یک نوبت صرف یادگیری آن مطالب می‌کنید و این کار باعث خستگی و از بین رفتن انگیزه شما می‌شود. علاوه بر آن معمولا پس از پایان تمرین فراموشی صورت می‌گیرد.

اما اگر چندین نوبت را صرف مطالعه کنید آنچه را در نوبت قبل فراموش کرده اید، در نوبت بعد به سرعت می‌آموزید. برای یادگرفتن و حفظ کردن موضوع‌های ساده و پایه راهبردهای زیادی وجود دارد از جمله می‌توان موارد زیر را نام برد: چندبار از رو خواندن، چند بار رو نویسی کردن، تکرار اصطلاحات مهم و صدای بلند، بازگویی مطالب برای چندین بار پشت سرهم و استفاده از تدابیر یادیار مانند ،آهنگ قافیه و تصویر .

پریسا کربلایی حسنی: معرفی ۸ روش مهم و کاربردی برای یادگیری، یادسپاری و یادآوری مطالب درسی و کتاب‌ ها

پریسا کربلایی حسنی: معرفی ۸ روش مهم و کاربردی برای یادگیری، یادسپاری و یادآوری مطالب درسی و کتاب‌ ها

راهبردهای تکرار و تمرین پیچیده:

برای یادگیری موضوع های پیچیده و معنی دار می توان از راهبردهای بهتری استفاده کرد. این راهبردها به شما کمک می‌کنند تا توجه خود را بر اندیشه های اصلی، نکات مهم و قسمت‌های عمده مطالب متمرکز کنید. برای مثال زمانی که نکات مهم یا اطلاعات ضروری یک مقاله را از یک مجله علمی با نوعی علامت‌گذاری مثلاً خط کشیدن در زیر آنها یا حاشیه نویسی برجسته می‌کنید ، یا اطلاعات مهم را از یک دفترچه راهنما کپی می‌کنید از راهبردهای پیچیده تر تکرار و مرور استفاده می‌کنید.

این راهبردها بیشتر از راهبردهای مربوط به تکالیف ساده از سوی یادگیرنده نیازی به تفکر فعال دارند. راهبرد تکرار یا مرور برای یادگیری موضوع‌های پیچیده و معنی دار متنوع اند. مهمترین این راهبردها عبارت اند از: انتخاب نکات مهم کلیدی، خط کشیدن زیر مطالب مهم، برجسته سازی قسمت‌های یک کتاب درسی و رونویسی یا کپی کردن مطالب.

راهبردهای شرح و بسط پایه:

این راهبردها شامل ایجاد تصویر ذهنی یا ایجاد جمله ای است که دو یا چند مورد را به هم مربوط می‌سازد. از هدف‌های اصلی این راهبردها اتصال و ایجاد ارتباطات داخلی بین دو یا چند مورد اطلاعاتی در حافظه فعال است. روش تصویر ذهنی برای یادگیری لغات جفت به کار می‌رود.

در یادگیری لغات جفت (سیب_ ماهی) شما می‌توانید یک ماهی را تصور کنید که در حال گاز زدن یک سیب است. چنین تصویری به یادگیری و یادآوری این لغات کمک بسیار می‌کند. همچنین می‌توانید از روش لغت کلیدی برای نام کشورها، شهرها، مناطق و محصولات اصلی زراعی یا صنعتی، نام افراد مشهور و اختراعات یا آثارشان استفاده کنید.

راهبردهای شرح و بسط پیچیده:

مواد آموزشی موضوع این راهبردها متن‌های مختلف در زمینه های گوناگون است. این راهبردها شامل نقل بیان یا بازنویسی متن با استفاده از کلمه ها و جمله های شما، خلاصه نویسی، ارائه تمثیل، شرح ارتباط معلومات جدید با معلومات قبلی‌تان و پاسخگویی به سؤال‌ها است.

هدف این روشها ترکیب اطلاعات ارائه شده جدید با دانش‌های قبلی است. به عبارت دیگر انتقال محفوظات قبلی‌تان از حافظه بلندمدت به حافظه فعال و ترکیب آن با اطلاعات جدید است. باید سن فراگیران را در به کارگیری و آموزش این روش در نظر داشت.

راهبردهای سازماندهی پایه:

بهترین و کاملترین نوع راهبرد یادگیری و مطالعه سازماندهی است. سازماندهی نوعی راهبرد گسترش معنایی است. طبقه بندی و سازماندهی می‌تواند بر حسب تلفظ لغات، معنای آنها یا برحسب ترتیب ارائه انجام شود. همچنین سازماندهی بر حسب شکل ظاهری لغات یا حتی به صورت تصادفی نیز می‌تواند انجام شود. ارائه آموزش برای به کارگیری هر یک از این روش‌ها باعث بهبود و یادآوری می‌شود و در این مورد هم مانند راهبردهای قبلی باید سن فراگیران را در به کارگیری و آموزش این روش در نظر داشت.

راهبردهای سازماندهی پیچیده:

یکی از راه‌های بسیار موفقیت آمیز سازماندهی مطالب استفاده از “نقشه مفهومی” است. نقشه مفهومی به یک روش خلاصه گونه برای مرتب کردن و به هم ربط دادن اطلاعات گفته می‌شود که در آن از خطوط ،کلمات، علائم، نمادها و مانند اینها استفاده می‌شود. روش دیگر سازمان دهی محتوای دروس آموزشی “تهیه مفاهیم” است. نقشه مفاهیم یک شکل دو بعدی است که نمایانگر ساختار مفاهیم موجود در یک موضوع درسی است.

برای تهیه این نقشه ابتدا مفاهیم و قواعد کلی موضوع تعیین می‌شود سپس اجزاء محتوا از کلی به جزئی و از بالا به پایین مرتب می‌شود و سرانجام بین هر جفت از مفاهیم یک خط که برقرار کننده ارتباط آنها با یکدیگر است رسم می‌شود.

راهبردهای نظارت بر درک مطلب:

این راهبردها از مهمترین مهارت‌های بشری هستند که شما با استفاده از آنها به تنظیم فرآیندهای درونی خود مانند توجه، یادگیری، یادآوری می‌پردازید. و به معنای آگاهی شما از فرایندهای شناختی خود و توانایی‌تان در کنترل این فرایندها از طریق سازماندهی، نظارت و تغییر آنها بر اساس نتایج یادگیری است. این عمل شامل تعیین هدف‌های یادگیری برای هر واحد یا فعالیت آموزشی، برآورد میزان دستیابی به هدف‌ها و در صورت لزوم تغییر راهبردها برای رسیدن آن هدف هاست.

راهبردهای احساس و انگیزه ای:

این راهبردها شامل روش‌هایی می‌شود که شما به منظور تمرکز، توجه، حفظ تمرکز حواس، کنترل هیجان، ایجاد و حفظ انگیزه و استفاده از وقت به صورت کارا به کار می‌برید.

منبع: اندیشه معاصر

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

نویسنده : پریسا کربلایی حسنی

مطالب مرتبط