۰۹:۲۲ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

مطهری: بازی کردن در ورزشگاه بدون تماشاگر مثل اکران یک فیلم خوبی است که تماشاگر ندارد

مطهری: بازی کردن در ورزشگاه بدون تماشاگر مثل اکران یک فیلم خوبی است که تماشاگر ندارد مربی تیم فوتبال پرسپولیس با یادآوری دوران حضورش در نساجی گفت که این تیم برای او یادآور حسی خوب و قشنگ است. خبر ورزشی

مطهری: بازی کردن در ورزشگاه بدون تماشاگر مثل اکران یک فیلم خوبی است که تماشاگر ندارد

مطهری: بازی کردن در ورزشگاه بدون تماشاگر مثل اکران یک فیلم خوبی است که تماشاگر ندارد

مربی تیم فوتبال پرسپولیس با یادآوری دوران حضورش در نساجی گفت که این تیم برای او یادآور حسی خوب و قشنگ است.

مطهری: بازی کردن در ورزشگاه بدون تماشاگر مثل اکران یک فیلم خوبی است که تماشاگر ندارد

خبر ورزشی

مطالب مرتبط