10:07 - 1400/01/18

مطهری: بازی در این شرایط خیلی وحشتناک است!/ مهاجمان ما را تحت فشار نگذارید

مطهری: بازی در این شرایط خیلی وحشتناک است!/ مهاجمان ما را تحت فشار نگذارید حمید مطهری مربی تیم فوتبال پرسپولیس با یادآوری دوران حضورش در نساجی گفت که این تیم برای او یادآور حسی خوب و قشنگ است. خبر ورزشی

مطهری: بازی در این شرایط خیلی وحشتناک است!/ مهاجمان ما را تحت فشار نگذارید

مطهری: بازی در این شرایط خیلی وحشتناک است!/ مهاجمان ما را تحت فشار نگذارید

حمید مطهری مربی تیم فوتبال پرسپولیس با یادآوری دوران حضورش در نساجی گفت که این تیم برای او یادآور حسی خوب و قشنگ است.

مطهری: بازی در این شرایط خیلی وحشتناک است!/ مهاجمان ما را تحت فشار نگذارید

خبر ورزشی

مطالب مرتبط