13:16 - 1400/01/18

مسی یا رونالدو؟/ سریع‌ترین مرد جهان انتخاب می‌کند

مسی یا رونالدو؟/ سریع‌ترین مرد جهان انتخاب می‌کند قهرمان سابق المپیک درباره زندگی شخصی‌اش پس از بازنشستگی، برنامه‌هایش برای آینده و علایق فوتبالی خود گفت‌وگویی جالب انجام داد. خبر ورزشی

مسی یا رونالدو؟/ سریع‌ترین مرد جهان انتخاب می‌کند

مسی یا رونالدو؟/ سریع‌ترین مرد جهان انتخاب می‌کند

قهرمان سابق المپیک درباره زندگی شخصی‌اش پس از بازنشستگی، برنامه‌هایش برای آینده و علایق فوتبالی خود گفت‌وگویی جالب انجام داد.

مسی یا رونالدو؟/ سریع‌ترین مرد جهان انتخاب می‌کند

خبر ورزشی

مطالب مرتبط