10:32 - 1403/04/16

قوانین مالک و مستأجر

مستاجر بعد از اتمام قراردادش خونه رو تخلیه نمیکنه ، چکار کنم؟

مستاجر بعد از اتمام قراردادش خونه رو تخلیه نمیکنه ، چکار کنم؟ قانون برای این مواقع تدابیر لازم رو لحاظ کرده است و شما می توانید در ادامه خبر اندیشه معاصر راهکار آن را بخوانید.

مستاجر بعد از اتمام قراردادش خونه رو تخلیه نمیکنه ، چکار کنم؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، مستاجر بعد از اتمام قراردادش خونه رو تخلیه نمیکنه ، چکار کنم؟ قانون برای این مواقع تدابیر لازم رو لحاظ کرده است و شما می توانید در ادامه خبر اندیشه معاصر راهکار آن را بخوانید.

 

✍️ با توجه به این موضوع، قانون موجر و مستاجر می تواند تا حدود زیادی از مواجه شدن با مشکلات مختلف جلوگیری کرده و تا حدود زیادی از بروز مشکلات احتمالی و پایمال شدن حق و حقوق افراد جلوگیری کند.

◀️ دو راهکار قانونی وجود دارد:

۱️⃣ گرفتن دستور تخلیه : درصورتی که اجاره نامه عادی باشد و در دو نسخه تنظیم شده و دو شاهد آن را امضا کرده باشند ،بعد از اتمام مدت، موجر می تواند به صورت فوری از شورای حل اختلاف دستور تخلیه دریافت کند.

۲️⃣ گرفتن حکم تخلیه : اگر یکی از شرایط موجود در اجاره نامه وجود نداشته باشد موجر باید به دادگاه مراجعه نموده و بعد از تشریفات دادرسی (غیر فوری) حکم تخلیه ملک استیجاری را دریافت کند.

📚قانون مدنی مواد۴۸۳تا۴۸۸

 

پایان/*

اندیشه معاصر را در ایتا، روبیکا، پیام رسان بله و تلگرام دنبال کنید.

 

مطالب مرتبط