مذاکره با گرگ بی ثمر است/ برجام نتیجه ای جز خسارت محض برای ایران نداشت

جواد نیک بین ، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز با اشاره به مذاکرات برجامی وین تاکید کرد: مذاکره کردن با گرگ و موجودی که خوی درندگی دارد سر اینکه خوی درندگی خودش را کنار بگذارد و همچون عقلا فکر کند، بی ثمر است. ۴۰ سال سابقه و آزمایش […]

جواد نیک بین ، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز با اشاره به مذاکرات برجامی وین تاکید کرد: مذاکره کردن با گرگ و موجودی که خوی درندگی دارد سر اینکه خوی درندگی خودش را کنار بگذارد و همچون عقلا فکر کند، بی ثمر است. ۴۰ سال سابقه و آزمایش آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران بس است و علی الخصوص در طول ۸ سال گذشته که ما تجربه برجام بی فرجام را داشتیم و هیچ نتیجه ای جز خسارتهای محض برای کشور ما نداشت.

وی افزود: لذا با مرور این مسائل متوجه می شویم که مذاکره با آمریکا و ۵+۱ هیچ ثمره ای جز فرسایشی کردن مذاکرات و به طول انجام دادن مذاکرات و خود به خود معطل کردن قطار علمی کشور دستاورد دیگری ندارد.

نیک بین ادامه داد: این مذاکرات در وین که در حال انجام است ما معتقد هستیم که این بار هم آمریکایی ها مستقیم و غیر مستقیم در این مذاکرات دخالت دارند.

این نماینده مجلس یازدهم بیان داشت: درست است که می گویند ما هنوز توافقی نکرده ایم اما معتقد هستیم که آمریکایی ها با زیرکی و سیاست در نهایت به تفاهم نامه ای میرسند که در آن تفاهم نامه هم آمریکایی ها یک بخشی از تحریم های افراد را بر میدارند.

نیک بین درانتها متذکر شد: یعنی از ۱۶۰۰ تا تحریم آن تحریم هایی که شخصی است را برمی دارند و در عمل تحریم های اصلی را برنمی دارند. لذا دولتمردان نیز باید مراقب باشند و حواسشان باشد با لغو چند تحریم ظاهری فریب نخورند.

افکار