متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار مجلس / روند متناسب سازی حقوق بازنشستگان در ۳ سال متوالی، ۹۰ درصدی حقوق شاغلان

روند متناسب سازی حقوق بازنشستگان در 3 سال متوالی، 90 درصدی حقوق شاغلان خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از ایرنا، متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق تصویب شد. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه امروز در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم امضا شد.

به گزارش شبانگاه شنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، بر اساس پیشنهاد رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه هفتم مقرر شد منابع همسان سازی از محل ماده ۱۲ قانون برنامه ششم تامین و همانند همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری اجرا شود.

محمدرضا پورابرهیمی افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مقرر شد در سال اول برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی۴۰ درصد، در سال دوم ۳۰ درصد و در سال سوم نیز ۳۰ درصد عملیاتی شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: منابع این طرح از محل ماده ۱۲ قانون برنامه ششم تنفیذ از محل حکم ماده ۱۲ قانون برنامه ششم خواهد بود که فردا در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: وزارت تعاون مکلف است با هماهنگی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان سازمان، موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کند.

رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه از تصویب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه خبر داد.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار مجلس / روند متناسب سازی حقوق بازنشستگان در 3 سال متوالی، 90 درصدی حقوق شاغلان

متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار مجلس / روند متناسب سازی حقوق بازنشستگان در ۳ سال متوالی، ۹۰ درصدی حقوق شاغلان

محمدرضا پورابراهیمی داورانی با اشاره به تصویب متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در جلسه عصر شنبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، گفت: پیشنهاد متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید که براساس این پیشنهاد، پس از مصوبه چند روز گذشته کمیسیون برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و در پی دستور رئیس مجلس موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز جهت طرح در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیشنهاد مذکور عصر امروز از سوی کمیته اقتصادی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مطرح شد که در این پیشنهاد آمده است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با هماهنگی هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان سازمان بازنشستگی موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را در برنامه هفتم عملیاتی کند.

وی افزود: براساس این دستورالعمل در سال نخست برنامه متناسب‌سازی ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم نیز ۳۰ درصد خواهد بود تا حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغل همتراز برسد، بنابراین براساس مصوبه امروز صحن تلفیق در ۳ سال نخست برنامه هفتم، موضوع رسیدن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق شاغلان به تصویب رسید، ضمن آنکه در الحاق این مصوبه مقرر شد؛ منابع این موضوع از محل تنفیذ ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه تامین شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما باید بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی را همزمان مدنظر قرار دهیم تا مشکلات اقتصادی شان را کاهش دهیم.

بازنشستگان تامین اجتماعی مشمول متناسب سازی حقوق شدند

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به مصوبه کمسیون تلفیق در زمینه متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: کمیسیون تلفیق چند روز گذشته موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را تعیین تکلیف کرد و اما موضوع بازنشستگان تامین اجتماعی لحاظ نشده بود و باید در این زمینه تعیین تکلیف می‌شد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۱۲ برنامه ششم توسعه افزود: از این رو نمایندگان کمیسیون با تنفیذ این ماده در جریان جلسه امروز کمیسیون تلفیق موافقت کردند. این ماده تاکید دارد که دولت مکلف است بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد و از قبال این موضوع تمام کسانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، حقوقشان همانند بازنشستگان کشوری و لشکری متناسب سازی شود.

حاجی بابایی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را همانند بازنشستگان کشوری و لشکری در برنامه هفتم توسعه لحاظ کرد. بنابراین متناسب‌سازی حقوق مشمول بازنشستگان تامین اجتماعی هم انجام خواهد شد.

بازنشستگان تأمین اجتماعی هم مشمول متناسب‌ سازی حقوق شدند

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: طبق مصوبه این کمیسیون، قرار شد تمام بازنشستگانی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، حقوقشان مانند بازنشستگان کشوری و لشکری متناسب‌سازی شود.

مهر نوشت: جبار کوچکی‌نژاد ، با اشاره به مصوبات عصر امروز کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در جلسه عصر امروز خود دولت را مکلف کرد تا بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد.

وی ادامه داد: قرار شد از طریق این منبع درآمدی، تمام بازنشستگانی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، حقوقشان مانند بازنشستگان کشوری و لشکری متناسب‌سازی شود.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: بر این اساس، کمیسیون تلفیق موضوع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را همانند بازنشستگان کشوری و لشکری در برنامه هفتم توسعه لحاظ کرد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق، در ۳ سال نخست برنامه هفتم توسعه، موضوع رسیدن حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان به تصویب رسید، به این صورت که در سال نخست اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان ۴۰ درصد، سال دوم ۳۰ درصد و سال سوم نیز ۳۰ درصد خواهد بود تا حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد شاغل همتراز خود برسد.

گفتنی است، این مصوبه در صورتی اجرایی می‌شود که در صحن مجلس شورای اسلامی هم به تصویب برسد و از سوی شورای نگهبان تأیید شود.

قانون ساماندهی کارکنان و حقوق بازنشستگان تعیین تکلیف می‌شود

تسنیم نوشت: علی نیکزاد در دیدار مردمی خود در اردبیل، اظهار داشت: تا پایان مجلس یازدهم در کنار تصویب برنامه هفتم توسعه و بررسی بودجه سال آینده، تلاش ما بر این است تا قانون ساماندهی حقوق بازنشستگان، کارکنان دولت، اجرای دقیق رتبه‌بندی، شفافیت آرا و قانون حجاب و عفاف به صورت کامل و جامع تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

وی تصریح کرد: هر چند مجلس در تصویب این قوانین ماه‌های گذشته تلاش جدی انجام داده اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت ایراداتی به آنها وارد کرده که امیدواریم با همراهی و سعه‌صدر بیشتر این قوانین به تأیید نهایی رسیده و برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: بعید است در ایام باقیمانده از مجلس یازدهم استیضاح وزیری انجام شود بلکه تعامل مجلس و دولت بر پیشبرد بهتر امور و رفع موانع است و در این زمینه همراهی خوبی را بین مجلس و دولت شاهد هستیم.

نیکزاد با تاکید بر اینکه در مجلس یازدهم سعی شد تا به نفع مردم بسیاری از قوانین اصلاح و گره‌های کشور برطرف شود، افزود: از قانون رفع تحریم‌های نظام استکباری گرفته تا حفظ منافع ملی و توجه به اقشار مختلف مردم و تسهیل‌گری در حوزه بروکراسی اداری سعی بر این بوده تا در ابعاد مختلف کارها به نحوی به پیش برود تا مردم آثار پرخیر و برکت قوانین مصوب مجلس را در زندگی خود لمس کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: هر چند گرانی، تورم و برخی نابسامانی‌های اقتصادی کام مردم را تلخ کرده اما در ماه‌های آینده با تلاشی که قوای سه‌گانه در ابعاد مختلف انجام خواهند داد، مردم خبرهای خوب و خوشحال‌کننده‌ای را از وضعیت رو به جلو و تعاملی با کشورهای دیگر خواهند شنید تا گره از مشکلات اقتصادی مردم به صورت عملیاتی و واقعی فراهم آید.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: افزایش ۱۰ برابری حقوق سربازان، تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از فرزندآوری و اجرای رتبه‌بندی از دیگر اقدامات شاخص و ماندگار مجلس بود و در کنار آن تلاش شد تا با هدف حمایت از کشاورزان خرید تضمینی محصولات استراتژیک به ویژه گندم مورد توجه قرار گیرد تا کشور به استقلال واقعی اقتصادی برسد.

نیکزاد بیان کرد: در حوزه فرهنگ و معیشت مردم همچنان برخی مشکلات و نارسایی‌ها آزاردهنده است و امیدواریم با تعامل مجلس و دولت و سایر مسئولان در رده‌های مختلف بتوان گرفتاری مردم را در سال انتخابات در حوزه معیشتی و غفلت از مسائل فرهنگی رفع و رجوع کرد.

سهمِ تامین اجتماعی از «متناسب‌سازی»

ایلنا نوشت: حسن صادقی گفت: این متناسب‌سازی به هیچ‌وجه متعلق به ما نیست مگر اینکه دولت به صراحت مکلف شود مثلاً ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از طلب خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد که باز صراحتاً در متن برنامه بیاید بخشی از آن مثلاً ۵۰ هزار میلیارد تومان صرف متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان شود

۲۲ آبان کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، جزئیات همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد؛ هاجر چنارانی عضو این کمیسیون در مورد این متناسب‌سازی که ظاهراً فقط متعلق به بازنشستگان دولت است، اظهار داشت: «قرار شد تا پایان سال سوم برنامه، دریافتی بازنشستگان کشوری به ۹۰ درصد حقوق و مزایای مستمر شاغلین برسد به این ترتیب که ۴۰ درصد این فاصله در سال اول برنامه هفتم، ۳۰ درصد در سال دوم و ۳۰ درصد دوم نیز در سال سوم اجرایی می‌شود؛ با این حساب، در طول سه سال، دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان می‌رسد».

اما چرا خبری از بازنشستگان تامین اجتماعی در این مصوبه نیست؛ چرا سهم بازنشستگان کارگری از متناسب‌سازی و در کل از اصلاحات و تنظیمات برنامه هفتم توسعه، تا این اندازه ناچیز و تقریباً نزدیک به صفر است؟

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور) در این رابطه می‌گوید: در حوزه متناسب‌سازی در حق سازمان تامین اجتماعی اجحاف شده است؛ برای صندوق‌های دولتی مثل کشوری، لشگری، نفت، فولاد و … قطعاً مصوبه‌ی مجلس، مفید خواهد بود؛ این مصوبه در راستای ادامه‌ی همان همسان‌سازی قبلی‌ست که صفر تا صد آن تا سالِ ۱۴۰۰ اجرا شد؛ حتی این دو سال که همسان‌سازی بازنشستگان آن صندوق‌ها متوقف شد، با حمایت‌های مزدی و مناسبتی جبران مافات کردند.

تصمیمات فقط به نفعِ «خودی‌ها»!

او اضافه می‌کند: از مجلسی که هیچ‌کدام از نمایندگان آن کارگر نیستند و همه‌ی آن‌ها به نوعی کارمند زیرمجموعه‌ی دولت در حوزه‌های مختلف قضایی، نظامی و اجرایی به شمار می‌آیند، انتظاری جز تصمیم‌گیری برای «خودی‌ها» نمی‌توان داشت.

به گفته صادقی، با مصوباتِ برنامه هفتم توسعه، سازمان تامین اجتماعی از حیز انتفاع ساقط می‌شود؛ او به مصادیق این مساله می‌پردازد: در برنامه هفتم از منابع متعلق به بیمه‌شدگان برای انجام تعهدات حاکمیتی استفاده می‌شود؛ بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی که براساس قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ در صورت دیرکرد و اهمال، بایستی مستوجب جریمه‌ باشد، ساده محاسبه می‌شود و بهره مرکب را قبول ندارند و در عین حال، پرداخت در قالب سهام و املاک و مستغلات را مردود اعلام کرده‌اند…. تقریباً بیست مولفه در برنامه هفتم می‌توان برشمرد که تماماً به ضرر تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه در شرایطی که به دنبال تضعیف سازمان تامین اجتماعی و ضربه زدن به آن هستند، ادعا کرده‌اند می‌خواهیم همسان‌سازی را اجرا کنند؛ می‌افزاید: باید پرسید کجای این همسان‌سازی متعلق به ما کارگران بازنشسته است؛ چه بودجه‌ای برای اجرای همسان‌سازی در سازمان تامین اجتماعی که ۶۵ درصد از مستمری‌بگیران کشور را تحت پوشش خود دارد، اختصاص داده‌اید؟!

دولت در دور قبلیِ متناسب‌سازی به تامین اجتماعی کمک نکرد

به اعتقاد این فعال صنفی بازنشستگان، اجرای دور قبلی متناسب‌سازی در سازمان تامین اجتماعی، نتیجه‌ی لطف و عنایت نمایندگان مجلس در حق بازنشستگان کارگری نبود بلکه فقط حاصل توجه و درایتِ مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی بود، حتی از لطف دولت هم نبود!

صادقی ادامه می‌دهد: شخص مدیرعاملِ آن زمانِ سازمان تامین اجتماعی با وقوف به مسائل اجتماعی، متناسب‌سازی‌ای را که مرحوم نوربخش مقدمه‌ی آن را فراهم کرده بود، پیاده کرد. آیا دولت در آن زمان به ما کمکی کرد، آیا در ردیف‌های بودجه سالانه، اعتباری برای متناسب‌سازی حقوق ما بازنشستگان کارگری تخصیص دادند؟ خیر، در آن زمان هیچ بودجه‌ی دولتی و هیچ حمایت دولتی در کار نبود.

او اضافه می‌کند: در برنامه ششم توسعه به دولت تکلیف شده بود که کل بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را تا آخر برنامه به صفر برساند منتها اهتمامی برای اجرای این تکلیف نبود؛ ما بازنشستگان با ممارست و رایزنی بسیار و با برگزاری تجمع مقابل مجلس توانستیم در دو مرحله یک مبلغی را برای سازمان تامین اجتماعی در قالب رد دیون بگیریم؛ شرایط اینگونه بوده، حالا شما انتظار دارید این مجلس بندی را برای ما بازنشستگان تامین اجتماعی مصوب کند؟

کارگران بازنشسته «سهم» ندارند!

به اعتقاد رئیس پیشکسوتان جامعه کارگری، تصمیمی که در رابطه با متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان در کمیسیون تلفیق گرفته شده، برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیست و کارگران بازنشسته نباید خوشبین باشند که سهم دارند.

او تاکید می‌کند: نمایندگان مجلس در واقع به نفع خودشان تصمیم گفته‌اند، چون همه نمایندگان بدون استثنا زیر مجموعه‌ی دولت و نهادهای حاکمیتی هستند و با مصوبه متناسب‌سازیِ کمیسیون تلفیق، بازنشستگان هر سه قوا منتفع می‌شوند. منتها برای اینکه صدای بازنشستگان تامین اجتماعی فعلاً بلند نشود، فقط یک عبارت کوتاه نوشته‌اند: «و سازمان تامین اجتماعی…». اما معلوم نیست، چطور با چه منابعی و از طریق چه مکانیسمی قرار است این مصوبه شامل تامین اجتماعی نیز بشود؛ در حالیکه در برنامه هفتم پرداخت به سازمان تامین اجتماعی منظور نشده و اعتباری برای این پرداخت نیست، به این بند هیچ امیدی نیست.

صادقی با بیان اینکه در برنامه هفتم نحوه محاسبه‌ی بدهی دولت به سازمان بدون احتساب جریمه و دیرکرد صورت گرفته که در نتیجه‌ی آن، مطالباتِ بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان به حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تقلیل یافته؛ ادامه می‌دهد: در ضمن تاکید کرده‌اند که این مطالبات را در قالب سهام به سازمان ندهند، املاک و مستغلات هم ندهند، پول نقد هم ندهند! بنابراین مشخص است که قرار است دست و پای سازمان تامین اجتماعی را کامل ببندند و بعد می‌خواهند مدعی شوند «ما گفته بودیم تامین اجتماعی باید از محل منابع خودش متناسب‌سازی را اجرا کند» تا بازنشستگان گناه را از سازمان بدانند و به سازمان اعتراض کنند!

«این شیوه برخوردِ نمایندگان مجلس با سازمان عظیم تامین اجتماعی نشانه‌ی شیطنت و کم‌لطفی بسیار است» این فعال صنفی با بیان این جمله اضافه می‌کند: آن‌هایی که به ما می‌گویند اینقدر اعتراض نکنید و امیدوار باشید، باید پاسخ دهند که دلیل این برخورد دوگانه چیست؛ به نظر می‌رسد تمام تصمیمات برای خانواده‌ی دولت گرفته می‌شود و زیر مجموعه‌های هر سه قوه، از قوه قضاییه و نظامی‌ها گرفته تا کارمندان وزارتخانه‌ها، خانواده‌ی دولت هستند و بازنشستگان آن‌ها، بازنشسته‌ی دولت محسوب می‌شوند.

کارگران، محروم‌ترین قشر کشور

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید می‌کند: با این حساب، متناسب‌سازیِ کمیسیون تلفیق، صرفاً برای خودشان یعنی برای خانواده دولت است منتها از کدام محل؛ از محل درآمدهای عمومی که در عمل از جیب منِ کارگر و بازنشسته برداشت می‌شود. من صریح و روشن بگویم، تصمیماتی که در قالب برنامه هفتم توسعه اتخاذ می‌شود، به نفع کارگران نیست. کارگران و خانواده‌هایشان که بیش از ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور هستند، امروز محروم‌ترین و بی‌نصیب‌ترین قشر جامعه هستند.

صادقی در پایان اضافه می‌کند: این متناسب‌سازی به هیچ‌وجه متعلق به ما نیست مگر اینکه دولت به صراحت مکلف شود مثلاً ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از طلب خود به سازمان تامین اجتماعی را بپردازد که باز صراحتاً در متن برنامه بیاید بخشی از آن مثلاً ۵۰ هزار میلیارد تومان صرف متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان شود؛ اینکه بگوید تامین اجتماعی از محل منابع خودش متناسب‌سازی را اجرا کند، هیچ فایده‌ای ندارد و به اصطلاح سنگ قلاب کردن کارگران بازنشسته است، همین و بس….

پایان/*

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.