ماجرای اتومبیلی که نیکبخت واحدی از فتح الله‌زاده گرفت

ماجرای اتومبیلی که نیکبخت واحدی از فتح الله‌زاده گرفت نیکبخت واحدی که زمانی ستاره اول استقلال بود در مصاحبه‌ای از اتومبیلی گفت که از علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل وقت باشگاه استقلال هدیه گرفته بود. خبر ورزشی

ماجرای اتومبیلی که نیکبخت واحدی از فتح الله‌زاده گرفت

نیکبخت واحدی که زمانی ستاره اول استقلال بود در مصاحبه‌ای از اتومبیلی گفت که از علی فتح‌الله‌زاده مدیر عامل وقت باشگاه استقلال هدیه گرفته بود.

ماجرای اتومبیلی که نیکبخت واحدی از فتح الله‌زاده گرفت

خبر ورزشی