لحظه هدف قرارگرفتن نیروهای اوکراینی توسط هلی کوپتر کا-۵۲ روسیه+ فیلم

  ویدئویی که به تازگی توسط وزارت دفاع روسیه منتشر شده است لحظه  حمله هلی کوپتر کا-۵۲ روسیه به نیروهای اوکراینی را به تصویر می کشد. هلیکوپترهای تهاجمی کا-۵۲ مواضع و خودروهای زرهی اوکراینی را منهدم کردند./پارسینه

 

ویدئویی که به تازگی توسط وزارت دفاع روسیه منتشر شده است لحظه  حمله هلی کوپتر کا-۵۲ روسیه به نیروهای اوکراینی را به تصویر می کشد. هلیکوپترهای تهاجمی کا-۵۲ مواضع و خودروهای زرهی اوکراینی را منهدم کردند./پارسینه