قیمت همه محصولات بهمن موتور + لیست بازار و کارخانه (۱۷خرداد)

وانت کارا تک کابین ۴۳۵ میلیون، وانت کاپرا ۱ میلیارد و ۷۰ میلیونی، فیدلیتی ۵ نفره ۱ میایارد ۸۳۰ میلیون و دیگنیتی پرایم ۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ،وانت کارا تک کابین ۴۳۵ میلیون، وانت کاپرا ۱ میلیارد و ۷۰ میلیونی، فیدلیتی ۵ نفره ۱ میایارد ۸۳۰ میلیون و دیگنیتی پرایم ۱ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان قیمت خورد.

 
نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر قیمت بازار
وانت کارا (تک کابین) ۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۴,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت کارا (دو کابین) ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۶,۰۰۰,۰۰۰‌
وانت کاپرا ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
رسپکت ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فیدلیتی (۵ نفره) ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
فیدلیتی (۷ نفره) ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎-۲۰,۰۰۰,۰۰۰‌
دیگنیتی پرایم ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
دیگنیتی پرستیژ ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ‎۱۰,۰۰۰,۰۰۰‌
ون باری اینرودز ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹۹,۸۸۰,۰۰۰

پایان*/

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.