08:22 - 1400/01/19

قول مهدی قایدی به هواداران استقلال/ در آسیا می‌ترکانم!

قول مهدی قایدی به هواداران استقلال/ در آسیا می‌ترکانم! مهدی قایدی امروز به باشگاه استقلال رفت و صحبت‌هایی را به مدیران این باشگاه انجام داد. خبر ورزشی

قول مهدی قایدی به هواداران استقلال/ در آسیا می‌ترکانم!

قول مهدی قایدی به هواداران استقلال/ در آسیا می‌ترکانم!

مهدی قایدی امروز به باشگاه استقلال رفت و صحبت‌هایی را به مدیران این باشگاه انجام داد.

قول مهدی قایدی به هواداران استقلال/ در آسیا می‌ترکانم!

خبر ورزشی

مطالب مرتبط