10:04 - 1400/01/18

قاسمپور: به علی کریمی رای ندادید؛ حالا هم حق ندارید تعجب کنید

قاسمپور: به علی کریمی رای ندادید؛ حالا هم حق ندارید تعجب کنید بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: از انتخاب فردی به نام خورشیدی خیلی نباید تعجب کنیم چون وقتی فوتبالی ها به فرد فوتبالی رای نمی‌دهند جای اعتراض دیگر نیست. خبر ورزشی

قاسمپور: به علی کریمی رای ندادید؛ حالا هم حق ندارید تعجب کنید

قاسمپور: به علی کریمی رای ندادید؛ حالا هم حق ندارید تعجب کنید

بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران گفت: از انتخاب فردی به نام خورشیدی خیلی نباید تعجب کنیم چون وقتی فوتبالی ها به فرد فوتبالی رای نمی‌دهند جای اعتراض دیگر نیست.

قاسمپور: به علی کریمی رای ندادید؛ حالا هم حق ندارید تعجب کنید

خبر ورزشی

مطالب مرتبط