فیلم| تخلیه غیرانسانی کودکان زباله‌گرد در خیابان پاسداران تهران

تخلیه غیرانسانی کودکان زباله‌گرد در خیابان پاسداران تهران را مشاهده می کنید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ، تخلیه غیرانسانی کودکان زباله‌گرد در خیابان پاسداران تهران را مشاهده می کنید.

محمدرضا یزدانپرست، مجری تلویزیون با انتشار این ویدیو نوشت: اول فکر کردم ماشین پخش موادغذایی‌ست. ۲کارگر ژولیده پیاده شدند، درِ عقب را باز کردند و حدود ۵۰کودک زباله‌گرد را عینهو گوسفند از عقب ماشین تخلیه کردند. بچه‌ها هم خرم و خندان، ولو شدند در شهر با یک گونی بزرگ در دست./چندثانیه

 

 

 

پایان*/

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.