۱۲:۳۹ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

فیفا فدراسیون فوتبال همسایه ایران را تعلیق کرد

فیفا فدراسیون فوتبال همسایه ایران را تعلیق کرد شورای فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا)، فدراسیون فوتبال پاکستان را به دلیل مداخله طرف ثالث در امور این نهاد، تعلیق کرد. خبر ورزشی

فیفا فدراسیون فوتبال همسایه ایران را تعلیق کرد

فیفا فدراسیون فوتبال همسایه ایران را تعلیق کرد

شورای فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا)، فدراسیون فوتبال پاکستان را به دلیل مداخله طرف ثالث در امور این نهاد، تعلیق کرد.

فیفا فدراسیون فوتبال همسایه ایران را تعلیق کرد

خبر ورزشی

مطالب مرتبط