۱۱:۲۰ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

فرمول جدید محاسبه پاداش پایان خدمت معلمان/ امتیازات معلمان در محاسبه حق شاغل + جزئیات

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، فرمول جدید محاسبه پاداش پایان خدمت معلمان به شرح زیر است. به استناد ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه مشمولین این قانون، بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی، مهارت، سنوات و تجربه، از...

فرمول جدید محاسبه پاداش پایان خدمت معلمان/ امتیازات معلمان در محاسبه حق شاغل + جزئیات

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر، فرمول جدید محاسبه پاداش پایان خدمت معلمان به شرح زیر است. به استناد ماده ۶۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه مشمولین این قانون، بر اساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره های آموزشی، مهارت، سنوات و تجربه، از امتیاز حق شاغل به شرح زیر بهره‌مند می گردند.

مدرک تحصیلی: کمتر از دیپلم

امتیاز مدرک: ۱۶۵۰

امتیاز دوره های ضمن خدمت: به ازای هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب، ۰/۷۵ امتیاز، حداکثر ۷۵۰ امتیاز

امتیاز مهارت: ۳۰۰

امتیاز سنوات: ۱۵

امتیاز تجربه: ۱۲

 

مدرک تحصیلی: دیپلم

امتیاز مدرک: ۱۸۰۰

امتیاز دوره های ضمن خدمت: به ازای هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب، ۰/۷۵ امتیاز، حداکثر ۷۵۰ امتیاز

امتیاز مهارت: ۳۷۵

امتیاز سنوات: ۲۲/۵

امتیاز تجربه: ۱۵

 

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

امتیاز مدرک: ۲۱۰۰

امتیاز دوره های ضمن خدمت: به ازای هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب، ۰/۷۵ امتیاز، حداکثر ۷۵۰ امتیاز

امتیاز مهارت: ۴۵۰

امتیاز سنوات: ۳۰

امتیاز تجربه: ۱۸

 

مدرک تحصیلی: لیسانس

امتیاز مدرک: ۲۵۵۰

امتیاز دوره های ضمن خدمت: به ازای هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب، ۰/۷۵ امتیاز، حداکثر ۷۵۰ امتیاز

امتیاز مهارت: ۶۰۰

امتیاز سنوات: ۳۷/۵

امتیاز تجربه: ۲۱

 

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس و دکتری حرفه ای

امتیاز مدرک: ۳۰۰۰

امتیاز دوره های ضمن خدمت: به ازای هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب، ۰/۷۵ امتیاز، حداکثر ۷۵۰ امتیاز

امتیاز مهارت: ۹۰۰

امتیاز سنوات: ۴۵

امتیاز تجربه: ۲۴

 

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

امتیاز مدرک: ۳۴۵۰

امتیاز دوره های ضمن خدمت: به ازای هر یک ساعت دوره آموزشی مصوب، ۰/۷۵ امتیاز، حداکثر ۷۵۰ امتیاز

امتیاز مهارت: ۱۲۰۰

امتیاز سنوات: ۵۲/۵

امتیاز تجربه: ۲۷

 

تذکر:

به ازای هر سال سابقه سرپرستی (رییس اداره و کمتر)، %۱ معادل ۷۸/۷۵ امتیاز تا سقف ۱۰ سال و به ازای هر سال سابقه مدیریت (معاون مدیرکل و بالاتر) %۲ معادل ۱۵۷/۵ امتیاز و حداکثر تا سقف ۱۰ سال به امتیاز حق شاغل اضافه می شود.امتیاز سنوات و تجربه برای دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس و کمتر حداکثر تا سقف ۳۰ سال و برای دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر حداکثر تا سقف ۳۵ سال قابل محاسبه خواهد بود.

به گزارش اندیشه معاصر ،حداکثر امتیاز حق شاغل، %۷۵ حق شغل خواهد بود.همکارانی که در طول خدمت ارتقای مدرک تحصیلی داشته اند، امتیاز مدرک تحصیلی و مهارت براساس آخرین مدرک ولی امتیاز سنوات و تجربه به نسبت سال های خدمت با هر مدرک، محاسبه خواهد شد.کلیه امتیازات فوق، با لحاظ افزایش ۵۰ درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری که از ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ اجرایی گردید، محاسبه و ثبت شده است.

امتیازات معلمان در محاسبه حق شاغل

ازآخرین حکم کارگزینی زمان اشتغال فرد مثلادرسال۱۴۰۲
،بندهای فوق العاده بدی آب وهوا،
فوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته،
کمک هزینه عائله مندی،
کمک هزینه اولاد
تفاوت تطبیق
و بندسایر مندرج درردیف آخرحکم کارگزینی کسر(منها) میشود،

مبلغ به دست آمده رادر عدد سی ضرب کنیدعدد حاصل مبلغ پاداش پایان خدمت بازنشستگی می باشد.

مثال:فرض کنیدجمع کل حکم یک فرهنگی درسال۱۴۰۲، نوزده میلیون تومان باشدوجمع بندهای غیرمشمول بازنشستگی او (فوق العاده آب وهوا، فوق العاده مناطق کمترتوسعه یافته،کمک هزینه عائله مندی، کمک هزینه اولاد وبند سایر) اودرسال ۱۴۰۲ مبلغ ۴ میلیون تومان باشد. باکسراین مبلغ ازجمع کل حکم سال۱۴۰۲،مبلغ ۱۵ میلیون تومان باقی می ماند،که باضرب آن درعدد سی، پاداش پایان خدمت سی ماهه این فرددرسال ۱۴۰۲ مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون تومان خواهدشد./کانال فرهنگیان صدوبیست

استخدام معلم

جزئیات امتیازات معلمان در محاسبه حق شاغل

حقوق بازنشستگی

برای محاسبه حقوق بازنشستگی تمام بازنشستگان میانگین حقوق دوسال آخر خدمت فرد(بندهای مشمول کسور ) رامحاسبه می کنند،قطعا حقوق بازنشستگی حساب شده توسط کارگزینی ازمیزان حقوق زمان اشتغال فرد کمترخواهدبود،مثلا حکم فردی درزمان اشتغال نوزده میایون تومان باشد،فرض کنیدمیانگین حقوق بازنشستگی فرد پانزده میلیون تومان شود.

این پانزده میلیون تومان برای حقوق سی ساله می باشد، یعنی اگر کسی زیر سی سال سابقه خدمت داشته وبازنشسته شودو سنوات ارفاقی نداشته باشد،به اندازه هرسال کسری خدمت،به میزان یک روز ازمیانگین حقوق بازنشستگی او کاسته خواهدشد.

اون هفت میلیون تومانی که به طور مثال میانگین حقوق دوسال برای سی سال خدمت وسی روز حقوق عرض شد،میزان حقوق تقریبی یک روز بازنشستگی ۵۰۰ هزار تومان خواهدبود، بازنشسته ای که بیست وشش سال سابقه داره براش حقوق بیست وشش روز منظور میشه،یعنی بعداز محاسبه میانگین دوسال آخرخدمت ،کارگزینی چهار روز دیگه ازحقوقش کسر میکنه : یعنی چهارتا ۵۰۰ هزارتومان یعنی دو میلیون تومان ازمیانگین پانزده میلیون کم میشه وحقوق نهایی بازنشستگی این فردبازنشسته مبلغ شش میلیون و شصت و هشت هزارتومان خواهدشد.

به گزارش اندیشه معاصر ،با توجه به مصوبه ی مجلس پاداش فرد نباید از هفت برابر حداقل حقوق بیشتر شود یعنی هیچ کارمندی نباید از ۵۲۰ میلیون تومان بیشتر شود.با توجه به اینکه پاداش همکاران محترم فرهنگی به این مبلغ نمی رسد لذا جای هیچگونه نگرانی نیست و در پاداش پایان خدمت همکاران تغییری حاصل نمی شود

بندهای مشمول کسور بازنشستگی که برای حقوق و پاداش محاسبه میشوند عبارتند از:

۱ّ.حق شغل
۲ّ.حق شاغل
۳.فوق العاده مدیریت
۴.فوق العاده شغل
۵.فوق العاده سختی کار
۷. فوق العاده ایثارگری
۸.فوق العاده ویژه
۹ّ.تفاوت بندی تبصره ۱۲ق ب سال ۹۸
۱۰.تفاوت جزئ ۱ بند الف ق ب سال ۹۷
۱۱ّ.تفاوت تطبیق
۱۲.فوق العاده رتبه بندی

توجه :حق عائله مندی و اولاد در حکم بازنشستگی نمی آید اما جداگانه پرداخت می شود.

پایان/*

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.

مطالب مرتبط

آخرین اخبار