فال ابجد امروز / ۲۶ شهریور

فال ابجد امروز را شما خوانندگان عزیز براساس ماه تولدتان می توانید در سایت اندیشه معاصر مطالعه کنید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ،فال ابجد امروز را شما خوانندگان عزیز براساس ماه تولدتان می توانید در سایت اندیشه معاصر مطالعه کنید.

فال ابجد متولدین فروردین

ابجد فال شما :  د  د  ب

تعبیر ابجد : به زودی زود توسط یک یا چند آشنا یک خبر مسرت بخش به شما می رسد و شما را خوشحال می کند. از این خبر سودی عاید شما می شود و شما را از نگرانی خلاص می کند.

فال ابجد متولدین اردیبهشت

ابجد فال شما :  ج  ج  ج

تعبیر ابجد : هرگز به کسی بدقولی نکنید و به عهد و پیمان خود عمل نمایید و با مردم معاشرت داشته باشید و اعتماد آنها را به خود جلب کنید تا موفق شوید.

فال ابجد متولدین خرداد

ابجد فال شما : ب  آ  آ

تعبیر ابجد : از حوادث روزگار نهراسید و از وقایعی که در زندگی شما رخ می دهد نگران نباشید، چه بسا خیر شما در آن باشد و به هر پیش آمدی راضی باشید که آنچه مشیت الهی است همان خواهد شد و شما از مصائب روزگار مصون خواهید بود.

فال ابجد متولدین تیر

ابجد فال شما :  ج  ب  ب

تعبیر ابجد : آنچه را از دست داده اید مجددا به دست خواهید آورد و در جستجوی هرچه هستید پیدا می کنید و از نگرانی و پریشانی نجات می یابید.

فال ابجد متولدین مرداد

ابجد فال شما :  د  د  د

تعبیر ابجد : هرگز دروغ نگویید و به آنچه که ندارید لاف نزنید و از خودخواهی و خودپسندی بپرهیزید و با خلوص نیت عمل نمایید تا به مقامات عالیه نایل شوید.

فال ابجد متولدین شهریور

ابجد فال شما :  آ  د  د

تعبیر ابجد : آینده خوبی در انتظار شماست. سعی کنید خود را به فساد آلوده نکنید که آینده شما بستگی مستقیم به حال شما دارد پس حالت خود را حفظ کنید تا در زندگی درخشش بیشتری داشته باشید.

فال ابجد متولدین مهر

ابجد فال شما :  ج  ج  ب

تعبیر ابجد : هرگز به کسی که نمی شناسید اعتماد نکنید و عنان اختیار خود را به دست غیر ندهید و آنچه به شما می گویند نسنجیده و بدون تحقیق نپذیرید و با مردم دانا معاشرت کنید تا موفق شوید.

فال ابجد متولدین آبان

ابجد فال شما :  د  آ  ج

تعبیر ابجد : هرگز به این شاخ و آن شاخ نپرید و به این در و آن در نزنید و خود را آواره و سرگردان نکنید و به کار خود امیدوار باشید که توفیق با شما یار است و با راهنمایی بزرگان موفق خواهید شد.

فال ابجد متولدین آذر

ابجد فال شما :  آ  د  د

تعبیر ابجد : هرگز از کاری که می کنید مایوس نباشید و به آنچه که دارید قناعت کنید چون آنچه را که خداوند قادر متعال برای هر بنده ای مقدور فرموده به اندازه استعداد و لیاقت اوست پس به این امر شاکر باشید تا کامروا گردید.

فال ابجد متولدین دی

ابجد فال شما :  ب  ب  د

تعبیر ابجد : ناامیدی را از خود دور کنید و از یاس بپرهیزید تا دلشاد شوید و اگر نظر وصلت دارید از آن نهراسید و اقدام کنید که مبارک است.

فال ابجد متولدین بهمن

ابجد فال شما :  آ  ج  ج

تعبیر ابجد : از درد و اندوه نهراسید و استقامت داشته باشید و صبر و شکیبایی پیشه کنید تا در کار شما فرجی حاصل شود و شما را از نگرانی برهاند.

فال ابجد متولدین اسفند

ابجد فال شما :  ب  ب  آ

تعبیر ابجد : هرگز برای کاری که مستعد نیستید و آمادگی لازم را پیدا نکرده اید اقدام نکنید و درباره آن بدون اطلاع و تحقیق اظهار نظر نفرمایید تا پشیمان نشوید.

پایان/*

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.