فال ابجد امروز پنج شنبه ۳۰ شهریور ماه/ فال ابجد امروزتان چه می گوید؟

فال ابجد امروز را شما عزیزان براساس ماه تولدتان می توانید در اندیشه معاصر مطالعه کنید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ،فال ابجد یکی از فال های بسیار جالب است. فال ابجد بر اساس ۴ حرف الفبای فارسی انجام می شود. در فال ابجد مشاهده می کنید که ۴ حرف الف، ب، ج ، د بر اساس ماه تولدتان چگونه چیده می شود. فال ابجد را بسیاری به دانیال نبی نسبت می دهند. فال ابجد خود را در ادامه ملاحظه کنید.

فال ابجد متولدین فروردین

ابجد فال شما : ب ب د

تعبیر : طالع خوبی است و نیتت بر آورده می‌شود. به زودی از غم ها رها می‌شوی زیرا فالت نوید خیر و سعادت می‌دهد. در کارهایت همچنان کوشا باش تا موفقیت و پیروزی نصیبت شود. مراقب بدخواهان باش و رازت را به هرکس نگو. با کسی خویشی یا دوستی خواهی کرد که بسیار خوب است. در زندگی دو دل نباش .

فال ابجد متولدین اردیبهشت

ابجد فال شما : آ د آ

تعبیر : نیت خوبی کرده ای. طالعت روشن است. غم و تیرگی از تو دور شده است و سعادت به تو روی آورده است از آسیب بدخواهان در امان هستی. اگر چیزی را از دست بدهی از آن فایده ای نصیبت می‌شود. از دوست همکار یا همسر خود ناراحتی می بینی. اگر فکر معامله هستی انجام بده که نفع می بری. مدتی است نگران هستی و تشویشی به دل داری. اگر مسافری داری به سلامت باز می گردد. اگر قصد انجام کاری را داری شرایط با تو موافق است و به مقصودت می رسی ان شاءالله.

فال ابجد متولدین خرداد

ابجد فال شما : ب ب ج

تعبیر : این قصد و نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد. بهتر است از این نیت و خواسته دست برداری. از کارهای بد و حرام پرهیز کن و به حلال قناعت کن. در کارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد، اگر مراقب افکار و نیاتت باشی. در زندگی صبر پیشه کن و به خداوند امیدوار باش.

فال ابجد متولدین تیر

ابجد فال شما : آ ب آ

تعبیر : ایمانت را قوی کن. آنچه را که آرزو و انتظار داری از خداوند طلب کن . به زودی کارهایت سر و سامان می‌گیرد و به مرادت می‌رسی. البته با همت و اراده خودت. از آنچه که می‌ترسی در امان هستی. به خداوند توکل کن.

فال ابجد متولدین مرداد

ابجد فال شما : ج آ ب

تعبیر : قصد و نیت بدی داری از آن دوری کن وگرنه پشیمان می‌شوی بهتر است در پی کار خودت بمانی و منتظر باشی. سعی کن با پرورش افکار و نیات خوب در سر ،سعادت را به روی خود باز کنی و از الطاف خداوند در همه ی امور برخوردار شوی.

فال ابجد متولدین شهریور

ابجد فال شما : آ ج ب

تعبیر : با این نیتی که کرده ای به خواسته ات می‌رسی و خداوند تو را از غم و رنج می رهاند ، پول و ثروت خوبی نصیب تو می‌شود. اگر با کسی منازعه و دعوا داری عاقبت به نفع تو خواهد شد. اگر او با تو نمی سازد نگران نباش؛ عاقبت رام خواهد شد.  اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می آوری .

فال ابجد متولدین مهر

ابجد فال شما : آ ج د

تعبیر : هر نیت و قصدی که داری برآورده خواهد شد، چه مادی و چه معنوی. به زودی پول، ملک یا مقامی به دست می‌آوری . کسی قصد صدمه زدن به شما را دارد، موفق نمی‌شود ولی مراقب باش چون آدم حیله گری است اگر چیزی را از دست داده ای دوباره به دست می‌آوری. اگر قصد انجام کاری را داری دودل نباش ، آن کار را انجام بده چون به مقصود می‌رسی.

فال ابجد متولدین آبان

ابجد فال شما : د د ب

تعبیر : از این نیت که کرده ای باید صبر کنی تا مرادت حاصل شود. اگر قصد سفر داری برو ، نفع خوبی از آن خواهی برد. اگر قصد انجام کار خیری را داری به آن عمل کن. مراقب باش تا گناه نکنی. برای بهتر شدن کارها به خداوند توکل کن.

فال ابجد متولدین آذر

ابجد فال شما : ب آ ج

تعبیر : حاجت و آرزویی داری که برآورده می‌شود. گشایشی در کارت پیدا می‌شود و ایام خوشی خواهی داشت. اگر مشکلی داری به زودی برطرف می‌شود. اگر این مشکل مالی باشد موقعیت مالی خوبی پیدا می کنی. در طالعت فرزند زیاد دیده می‌شود؛ فرزندانی خوب و خوش قدم.

فال ابجد متولدین دی

ابجد فال شما : آ آ ب

تعبیر : اگر بیمار هستی به زودی سلامت خود را باز می یابی و از سلامت و تندرستی برخوردار می‌شوی. به زودی زندگی خوبی با خانواده ات خواهی داشت. در کار و معامله سود خوبی نصیب تو می‌شود. یکی از کسانی که به او نیکی می‌کنی به تو بدی می‌کند اما از کار خود پشیمان می‌شود چون غمخوار توست. اگر قصد سفر داری برو که سفر خوبی خواهی داشت اگر چیزی را از دست داده ای به زودی به دست خواهی آورد اگر مسافری داری به زودی باز می گردد. اگر کسی از نزدیکانت در زندان باشد به زودی آزاد می‌شود. اگر خواسته ای داری به زودی برآورده می‌شود. از کارهای بد حذر کن و در انجام کارهای خیر پیش قدم باش. به خاطر انجام یک کار خوب و خیر بر سر زبان ها می‌افتی. از جایی که انتظار نداری پول یا چیزی به شما می‌رسد پس خداوند را شکرگزار باش.

فال ابجد متولدین بهمن

ابجد فال شما : ج ب د

تعبیر : طالع خوبی داری. در نعمت و رحمت به رویت گشوده است و به مقصودی که داری می‌رسی. شکر خدا را به جا آور تا به مقصود نزدیک تر شوی. امسال برای تو بهتر از هر سال دیگر است .به عزت و موقعیت خوبی دست پیدا می‌کنی. به زودی خبری خوشحال کننده دریافت می‌کنی. اگر قصد انجام کاری را داری به آن عمل کن، با موفقیت همراه خواهد بود.

فال ابجد متولدین اسفند

ابجد فال شما : د ب ب

تعبیر : نیت خوبی کردی. قصد انجام هر کاری را داری در آن به توفیق می‌رسی، به زودی از رنج و غم رهایی می یابی . عیب تو این است که راز دلت را به همه می‌گویی.  از این کار پرهیز کن. در هر کاری به خدا توکل کن تا کارت کامل انجام شود.

پایان/*

اندیشه معاصر را در روبیکا دنبال کنید.

برای عضویت در کانال بله اندیشه معاصر کلیک کنید.

برای عضویت در کانال تلگرامی اندیشه معاصر کلیک کنید.