عکس| مهدی تاج فریادرس حق میزبانی فوتبال ایران!

عکس| مهدی تاج فریادرس حق میزبانی فوتبال ایران! رئیس سابق فدراسیون فوتبال دلیل لغو میزبانی ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را از دبیرکل AFC پیگیر شد. خبر ورزشی

عکس| مهدی تاج فریادرس حق میزبانی فوتبال ایران!

رئیس سابق فدراسیون فوتبال دلیل لغو میزبانی ایران در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را از دبیرکل AFC پیگیر شد.

عکس| مهدی تاج فریادرس حق میزبانی فوتبال ایران!

خبر ورزشی