عکس | بازگشت علی کریمی به فوتبال در لیگ دسته یک

عکس | بازگشت علی کریمی به فوتبال در لیگ دسته یک علی کریمی مدتها بود که از فوتبال به دور بود و حالا به عنوان مشاور تیم لیگ یکی انتخاب شده است. خبر ورزشی

عکس | بازگشت علی کریمی به فوتبال در لیگ دسته یک

علی کریمی مدتها بود که از فوتبال به دور بود و حالا به عنوان مشاور تیم لیگ یکی انتخاب شده است.

عکس | بازگشت علی کریمی به فوتبال در لیگ دسته یک

خبر ورزشی