عکس| استوری توهین‌آمیز معاون استقلال خطاب به پرسپولیس و رقبایش

عکس| استوری توهین‌آمیز معاون استقلال خطاب به پرسپولیس و رقبایش معاون فرهنگی آبی‌ها با قیاس حریفان استقلال و پرسپولیس کنایه عجیبی به سرخ‌ها زد. خبر ورزشی

عکس| استوری توهین‌آمیز معاون استقلال خطاب به پرسپولیس و رقبایش

معاون فرهنگی آبی‌ها با قیاس حریفان استقلال و پرسپولیس کنایه عجیبی به سرخ‌ها زد.

عکس| استوری توهین‌آمیز معاون استقلال خطاب به پرسپولیس و رقبایش

خبر ورزشی