عکسی زیر خاکی از کودکی های نوید محمدزاده /عکس

نوید محمدزاده خطاب به خودش در اینستاگرام نوشت: «امیدوارم تصویری که از ۳۵ سالگیت می‌بینی‌،خوشحالت کنه. نویدِ کوچکِ من.» افکار

نوید محمدزاده خطاب به خودش در اینستاگرام نوشت: «امیدوارم تصویری که از ۳۵ سالگیت می‌بینی‌،خوشحالت کنه. نویدِ کوچکِ من.»

نوید محمدزاده

افکار