عوامل ضرب و جرح بازیکن پدیده با چاقو دستگیر شدند

عوامل ضرب و جرح بازیکن پدیده با چاقو دستگیر شدند عوامل ضرب و جرح بازیکن تیم فوتبال پدیده مشهد توسط پلیس آگاهی این شهر دستگیر شدند. خبر ورزشی

عوامل ضرب و جرح بازیکن پدیده با چاقو دستگیر شدند

عوامل ضرب و جرح بازیکن تیم فوتبال پدیده مشهد توسط پلیس آگاهی این شهر دستگیر شدند.

عوامل ضرب و جرح بازیکن پدیده با چاقو دستگیر شدند

خبر ورزشی