عمر الخریبین و یارانش به پرسپولیس رسیدند

عمر الخریبین و یارانش به پرسپولیس رسیدند الوحده امارات حریف پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شد. خبر ورزشی

عمر الخریبین و یارانش به پرسپولیس رسیدند

الوحده امارات حریف پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا شد.

عمر الخریبین و یارانش به پرسپولیس رسیدند

خبر ورزشی