علیرضا دبیر با ویلچر در قزاقستان

علیرضا دبیر با ویلچر در قزاقستان علیرضا دبیر رییس فدراسیون‌ کشتی برای همراهی کشتی‌گیران کشورمان در مسابقات گزینشی المپیک، راهی قزاقستان شد. خبر ورزشی

علیرضا دبیر با ویلچر در قزاقستان

علیرضا دبیر رییس فدراسیون‌ کشتی برای همراهی کشتی‌گیران کشورمان در مسابقات گزینشی المپیک، راهی قزاقستان شد.

علیرضا دبیر با ویلچر در قزاقستان

خبر ورزشی