علت سقوط درخت در ولیعصر تهران

علی بخشی افزود: یک اصله درخت در خیابان ولیعصرمحدوده پله سوم تا پارک ساعی سقوط کرده است و سه خودرو که در موقعیت پارک بودند، خسارت دیدند و خوشبختانه خسارت جانی نداشته است. وی ادامه داد: علت سقوط درخت، پوسیدگی و بیماری قارچی است که عارضه‌ای طبیعی محسوب می‌شود و در همه درختان سن بالا […]

علی بخشی افزود: یک اصله درخت در خیابان ولیعصرمحدوده پله سوم تا پارک ساعی سقوط کرده است و سه خودرو که در موقعیت پارک بودند، خسارت دیدند و خوشبختانه خسارت جانی نداشته است.

وی ادامه داد: علت سقوط درخت، پوسیدگی و بیماری قارچی است که عارضه‌ای طبیعی محسوب می‌شود و در همه درختان سن بالا رخ می‌دهد و اگرچه درخت در وضعیت ظاهری سرسبز بود، اما مشکل پوسیدگی هیچ گاه در ظاهر مشخص نمی‌شود و به ناگاه باعث سقوط درخت می‌گردد.

بخشی تصریح کرد: بن این درخت ۲ و نیم تا سه متر بوده است و ظاهری سرسبز داشت، اما ریشه‌های آن استحکام لازم را نداشته است و با باد‌هایی که در چند روز اخیر در پایتخت وزید توان درخت، کم شد و امروز سقوط کرد.

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۶ افزود: مسیر بازگشایی شده است و خسارت‌های خودرو‌ها پس از بررسی‌های کارشناسی، مشخص و تعیین می‌شود که بیمه خسارت آن را پرداخت می‌کند یا شهرداری.

افکار