علت سفر سردار قاآنی به عراق چه بود؟

سردار اسماعیل قاآنی ، پس از سفری دو روزه به عراق و دیدار با مسئولین بلندپایه و شخصیتهای عراقی و نیز مسئولین احزاب و گروههای سیاسی عراق به کشور بازگشت. بررسی گسترش روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای موضوع این دیدارها عنوان شده است. افکار

سردار اسماعیل قاآنی ، پس از سفری دو روزه به عراق و دیدار با مسئولین بلندپایه و شخصیتهای عراقی و نیز مسئولین احزاب و گروههای سیاسی عراق به کشور بازگشت.

بررسی گسترش روابط دوجانبه و مسائل منطقه ای موضوع این دیدارها عنوان شده است.

افکار